La paĝaro funkcias de hodiaŭ

04/03/2012 11:32

Nia nova retpaĝaro provizore ekfunkcias de hodiaŭ. Okazos ankoraü laŭbezonaj modifoj kaj adaptoj.