Spinlamaj ratoj relernas kuri

02/07/2012 08:45

Esploristoj helpis al ratoj reuzi siajn gambojn. La bestoj povis dank' al kombino de trejnado, elektraj impulsoj kaj medikamentoj denove movi siajn gambojn kaj eĉ kuri. Jam post du jaroj la esploristoj volas testi la procedon ĉe la homo.

Medicinistoj jam de ĉiam revas redoni la kurkapablon al lamuloj. La resanigo de spinlameco ĝis nun tamen estas neebla - almenaŭ ĉe la homo. Por ratoj tio nun ne plu validas. Esploristoj sukcesis liberigi la rodulojn de lameco. La bestoj regajnis la konscian regadon de siaj movoj - kaj povis helpe de tenilo eĉ supreniri ŝtuparojn kaj ĉirkaŭiri obstaklojn.

La nervorekapabliga procedo de svisaj esploristoj el Lausanne baziĝas interalie sur trejnado de kurado kaj stimulado de tiel nomataj dormantaj nervoĉeloj en la mjelo. Se la mjelo estas grave lezita aŭ komplete distranĉita, la nervoĉeloj malsupre de la tranĉo ne plu ricevas informojn el la cerbo.

Por la studaĵo la esploristoj distranĉis ĉe 10 ratoj la ĉefajn nervokondukojn de la mjelo lasante nur malgrandan reston de nerva teksaĵo. Tiu formo kaj grado de lezo korespondas laŭ ili tre bone al tiu de multaj spinlamaj homoj. La esploristoj revekis la dormantajn ĉelojn. Tio sukcesis helpe de elektra stimulado kaj de miksaĵo de ĥemiaĵoj kiuj stimulas la nervoĉelojn - simile al la mesaĝaj substancoj de la cerbo.

Jam antaŭ tri jaroj la svisaj esploristoj montris ke dank' al tiu stimulado spinlamaj ratoj povas paŝi antaŭen sur rulbendo. Tamen la bestoj ne kapablis konscie regi siajn movojn ĉar la nervokunligoj inter la malantaŭaj gamboj kaj la cerbo restis interrompitaj. Anstataŭe la rulbendo donis la impulsojn por la movoj.

Sed nun la esploristoj konstruis robote stiratan tenilon kiu tenas la ratojn sur la malantaŭaj gamboj kaj nur tiam subtenas ilin se ili perdas la ekvilibron. La bestoj tiel ricevas la senton posedi sanan spinon. Post la ĥemie-elektra stimulado de la nervoĉeloj ili igis la bestojn plenumi kurtrejnadon per subteno de jungilaro. Samtempe ili logis la ratojn per peceto da ĉokolado.

Post du ĝis tri semajnoj la ratoj faris siajn unuajn memstarajn paŝojn kaj baldaŭ atingis vojlongon de 21 metroj dum tri minutoj. La impeto tamen venis de la vola forto de la bestoj.

Bazo por la sukceso estas ke per la speciala trejnado kiu baziĝis sur la propra volo en la mjelo rekreskis novaj nervokunligoj . Ili kreskis ĉirkaŭ la lezitaj areoj kaj tiel rekonstruis novajn kunligojn inter la cerbo kaj la malantaŭaj gamboj. Tiel la bestoj regajnis la konscian regadon pri siaj gambomovoj.

La esploristoj el Lausanne vidas la eblecon ke tiu trejnada metodo povos ankaŭ rekapabligi homojn post lezoj de la mjelo movi la gambojn. Unuaj esploraj studoj kun pacientoj laŭ ili povus komenci post du jaroj. Tamen ne eblas nun preni la ekzemplon de la ratoj ke la metodo vere funkcios ĉe la homoj ĉar la nervofibroj ĉe la homoj prenas alian vojon ol ĉe ratoj. Tamen oni prave povas esperi ke eblos plibonigi la situacion de spinlamuloj.