Robotoj lernas la lingvon de bestoj

30/03/2013 15:51
 
 
Kiel ni ĉiuj scias, jam la komunikado inter homoj estas malfacila afero. Temas ne nur pri la diverseco de la lingvoj sed ankaŭ pri la diversaj signaloj de la korpa lingvo, gestoj, mimiko, aliaj movoj kiuj estas signifaj kaj devas esti interpretataj. Sed ne nur homoj komunikas inter si, ankaŭ bestoj faras tion. Kaj ni homoj povas ankaŭ komuniki kun robotoj, ekzemple se ni tiras monon el bankaŭtomato. Kaj jen estas logika paŝo se ni nun esploras la eblecojn de komunikado de robotoj kun bestoj.

Tiu komunikado inter robotoj kaj bestoj - tio estas la celo de esplorprojekto ĉe la universitato de Graz en Aŭstrio. Oni esploras ĉe abeloj kaj fiŝoj. La esploristoj volas eltrovi kiel funkcias svarmoj de bestoj kaj kiel oni povus stiri ilin.

Estas tute nova aliro kiu okupos la esploristan teamon sub la gvido de Thomas Schmickl dum la venontaj kvin jaroj. Nova komunika kanalo devos ebligi starigi kunligon inter la socioj de bestoj kaj maŝinoj.

La esploristoj okupiĝas precipe pri la "svarmo-inteligenteco". Unuopa abelo ne estas inteligenta, sed jes ja la tuta abela popolo. Per observoj kaj analizoj la esploristoj volas eltrovi kiel funkcias svarmoj de bestoj, kiaj skemoj kaŝiĝas malantaŭ tio kaj kiel finfine certaj skemoj estos uzeblaj por stiri la svarmojn de ekstere.

En la praktiko tio aspektas tiel ke ekzemple abeloj kolektiĝas ĉirkaŭ robotoj kaj estas perceptataj de ili. La robotoj modifas tiel longe sian programadon ĝis la abela svarmo kaj la roboto formas unuon kaj sekvas komunajn celojn. Por la interagado kun la abeloj la robotoj disponas pri diversaj sensoroj kaj sendantoj de diversaj sentigoj kiel varmo, lumo aŭ vibrado.

Komputila programo prijuĝas la konduton de la bestoj kaj rekomunikas tion al la komputiloj. Per tio la robotoj programigas sin plene aŭtomate resp. ili ricevas programadon de la abeloj. La esploristoj atendas de tio ke ilia metodo estos aplikata en agrikulturo kaj en la kontrola observado de la medio.

Estas ĝis nun la plej granda projekto de EU kiun kunordigas la universitato de Graz. La esploristaj partneroj por la Assisi-projekto venas el Germanio, Francio, Kroatio, Svislando kaj Portugalio. La buĝeto ampleksas ĉirkaŭ 6 milionojn da eŭroj, du milionoj da ili estas je dispono de la universitato de Graz.