Rankvarteto (de Julio Baghy)

21/05/2012 18:11

Tiun ĉi sonaĵon produktis Luiza Carol el Israelo

RANKVARTETO
de Julio BAGHY (1891-1967)

Sub tegmento staris kuvo
dum somera densa pluvo;
sed tegmento baris pluvon;
pluvo falis apud kuvon.

Ĉar el pluvo kuv' ne havis,
pro l'soifo ranoj kvakis:
Kvavak kvavak kvak kvak
AKVA KUVO, AKVA KAVO
KVAK KVAK KVAK
KVAKAS NI AL AKVOAVO
KVAK KVAK KVAK  
kvar kvakantoj kvardekvoĉe
kvartet-vakas plenriproĉe
pro mankhav' de l'kava kuvo
en la akvokuv' sen pluvo

KVAK KVAK KVAK !!!
Kvavak kvavak kvak kvak
KAVA KUVO VANE VAKAS
KVAK KVAK KVAK
KVANKAM NI POR PLUVO KVAKAS
KVAK KVAK KVAK
kvodlibet' * de ĥor' kvakanta
en la kuva kav' vakanta
kvakas kvere: AKVOAVO,
AKVON AL LA KUVOKAVO
KVAK KVAK KVAK !!!

Tio pruvas: se dum pluvo
staras sub tegment' la kuvo,
ranoj vane kvaki povas,
se je salto sin ne movas.
Do ne kvaku kiel ranoj,
karaj gesamideanoj !

* kvodlibet/oZ = Verko, konsistanta el pecoj de diversaj fontoj k karakteroj.