Pozitiva agado sukcesigas

19/04/2012 06:02Kiuj laŭ vi estas la plej gravaj karakterizaj trajtoj de esperantisto? Ĉu estas ĉefe la espero pri bona mondo per internacia lingvo kiun iam fine la popoloj alprenos? Aŭ ĉu esperantisto estas ĉefe homo kiu vivigas la lingvon per verkado, tradukado kaj parolado?

Mia oponio estas tute klara, mi jam plurfoje esprimis tion en diversaj sonartikoloj. Tiu politika espero estas tro nebuleca. Ĝi volas ĉion kaj atingas nenion. Sed inter niaj geaŭskultantoj troviĝas homoj kiuj ankoraŭ opinias ke plej gravas la agado por konvinki la mondon akcepti Esperanton. Unu el ili estas Paŭlo Nascentes el Brazilo kiu sendis jenan komenton al mia sonartikolo "Esperanto ne estas produkto". Li skribis:

"Antaŭ ol bonintence prezenti tiun demokratian, neŭtralan, altkvalitan komunikrimedon, la esperantistaro bezonos vidigi al ĉiuj plejeble klare tion, ke la nunaj kurantaj iloj tute ne sufiĉe solvas la lingvobaron."

Tiu frazo estas la resumo de la kredo de tiu tipo de esperantistoj kiuj ne volas akcepti ke la malnova paradigmo por Esperanto pruviĝis netaŭga. La frazo diras ke estas ankoraŭ tro frue por prezenti la lingvon en la vera vivo, sed ke estas la tasko de la esperantistoj agadi politike kontraŭ la nuna situacio de internacia komunikado.

Agi kontraŭ io ne vekas simpation por la afero kiun oni volas antaŭenigi. Ĝi eĉ kaŭzas kontraŭstaron. Nome la alparolataj respondeculoj estas atakataj kiel malmodernuloj, reakciuloj ktp.

Sed simpatio por nia lingvo estas esenca. Sen simpatio la afero ne povas progresi. Do necesas "bonintence prezenti" nian lingvon en simpativekaj kuntekstoj. Ni povas antaŭenigi nian aferon nur per pozitivaj ekzemploj. Tio kreas agrablajn sentojn kaj tiam malfermiĝos la koroj (kaj sekve la monujoj) de la homoj por doni subtenon al plua kreskado de nia lingvo en la mondo.

En mia sonartikolo "Esperanto ne estas produkto" mi parolis pri la kreskofaktoroj. Unu el ili estas la nombro kaj kvalito de homoj kiuj instruas kaj disvastigas nian lingvon. Ni bezonas multe pli da homoj kiuj estas pretaj kaj kapablaj porti la lingvon al aliaj homoj. La mondo ja ne rifuzas nian lingvon, ni nur devas pli kaj pli praktiki ĝin por sukcesigi ĝin.