Paroliga ekzerco

14/02/2013 18:20

Tiun ĉi sonartikolon verkis kaj produktis Andreo Bach el Gdynia en Pollando

Mi deziras prezenti al vi hodiaŭ nemalfacilan lecioneton, kiun mi ĵus okazigis al miaj geklubanoj, por havi kaŭzon iom interparoli pri konkreta temo. Ĝi estis sukcesa, ĉar ĝi spronis la ĉeestantojn al intensa pensado. Samtempe ĝi donis al ili la okazon gajni kontenton, ĉar la nivelo por ĉiuj estis ĝusta. Kelkaj el ili ne nur sufiĉe flue konstruis siajn respondojn, sed ankaŭ kompletigis ilin per aldonaj komentoj. En la ekzerco ripetiĝas kelkaj simile sonantaj nocioj, kio iom malfaciligas la iluzie simplan taskon almenaŭ prononce. Krome ĝi enhavas kelkajn bazajn gramatikajn strukturojn, kiujn oni devas korekte apliki respondante la sekvantajn poste demandojn. Mi povas certigi vin, ke ni ĝuis la amuzan vortludon kaj rideto gastis ofte sur niaj vizaĝoj, kaj eĉ nemalofte tondra rido, ĉar ĉio postulis kelkan koncentriĝon. Mi menciu, ke ni havis la tekstojn antaŭ la okuloj. Eble vi ankaŭ decidos profiti la materialon dum viaj kunvenoj?  Jen la teksto.

Pri la Suno, Luno, Tero kaj la Sunsistemo

Dum la tago la Suno brilas sur la ĉielo.   
Ĝi donas la lumon kaj la varmon.
Kiam ĝi brilas, sur la Tero estas hele kaj varme.
Nokte la Suno mankas kaj tiam surtere estas malhele.
Kiam brilas la Luno, la nokto fariĝas pli hela.
Sed la Luno ne donas la varmon same kiel la Suno.
La Suno mem estas varma.  
Ĝi ardas en grandega temperaturo.
Dume la Luno mem ne estas varma kiel la Suno.
La Luno prenas sian lumon de la Suno.
Tial la Suno lumas kaj la Luno spegulas ĝian lumon.
La Suno estas stelo.
La Suno estas pli ol 400-oble pli granda ol la Luno.
La Suno lumas kaj ardante varmigas la Teron.
La Luno ne estas stelo sed ĉielobjekto.
La Luno lumas sed ne varmigas la Teron.
La Luno estas la satelito de la Tero.
La satelito rondiras ĉirkaŭ la Tero.
Kaj la Tero estas planedo.
Sed la Luno ne estas planedo kiel la Tero.
Ĉiu planedo ĉirkaŭiras iun stelon.
La Tero ĉirkaŭiras la Sunon.
Sed la Tero ne estas la centro de nia planedsistemo.
Ĝia centro estas la Suno.
La Suno, Luno kaj Tero apartenas al la Sunsistemo.

Kaj nun mi proponas al vi subiĝi al malgranda ekzameno. Bonvolu rigardi la filmeton alkroĉitan al la sonartikolo. Vi trovos tie demandojn kaj se vi kapablas respondi tuj ĉiun laŭvican, viaj koncentriĝo kaj memorkapablo estas en ordo kaj vi povas atribui al vi tre bonan noton. Alikaze vi devas rigardi la tekston, kie certe ĉiuj respondoj troviĝas. Mi deziras al vi sukceson!


https://www.youtube.com/watch?v=L9htbquL8KU