Parizo avane biciklas

26/07/2012 17:25

Ankoraŭ antaŭ malmultaj jaroj biciklon uzis nur malmultaj parizanoj - sed la lubicikla servo Vélib' ŝanĝis la sinmovan kulturon en la ĉefurbo. Biciklado nun estas mojosa (moderna, juna, stila), samtempe la aŭtomobila trafiko en la metropolo signife malkreskis. Jen historieto de sukceso.

"La lubiciklo? La plej komforta maniero movi sin tra Parizo". La dungitino pri merkatiko Marion facile decidas pri sia persona movigilo se ŝi devas ekster la laborhoroj plenumi aferojn. La 28-jarulino kiu loĝas en la nobla 16-a urba distrikto, 2- aŭ 3-foje en la semajno prenas lubiciklon kaj bone trovas sian vojon en la trafikego. "Aŭtomobilistoj kaj biciklantoj alkutimiĝis unuj al la aliaj. Oni montras reciprokan respekton". Valentine, 22-jara, lernantino en la asekura fako, kiu venis al Parizo nur antaŭ unu jaro, nomas la bicikladon per luprenita veturilo "Tutsimple mojosa!"

Kompreneble ili ĉiam aperis, la biciklantoj en Francio: En konstrastante helaj, malvaste ĉekorpaj sportvestaĵoj ili rapidis tra ŝoseoj, kun kasko kaj laŭstilaj okulvitroj. La trejnitaj atletoj similis al la famaj herooj de la "Tour de France".

Vélib' portis la entuziasmon pri la biciklo en la urbon. La memserva sistemo - kun 23.500 bicikloj kaj 1400 stacioj en la regiono de Parizo - permesas al la ĉefurbanoj elpreni surbaze de abona permesilo (jarkotizo 29 eŭroj) tutfacile biciklon. La unua duonhoro estas senkosta, poste la tarifo post ĉiu horo plialtiĝas. La kaŭzo por la kreskanta prezo: La "Velibo" estu uzata kiel transportilo alternative al aŭtomobilo, aŭtobuso aŭ subtera fervojo.

En Parizo intertempe ruliĝas ĉiutage ĉirkaŭ 110.000 kilometroj da veturoj per la Velibo, la duono el ili pro profesia bezono. La renesanco de la bicikloj tamen ankaŭ konsiderinde plialtigis la nombron de privataj bicikloj - apenaŭ 200.000 veturojn ĉiutage plenumas la ĉefurbanoj per sia propra biciklo. Tio kompare kun la tuta amplekso de ĉiuj moviĝoj estas nur tre malmulte (3 procentoj), sed dum la lastaj 5 jaroj la nombro de biciklantoj en Parizo plialtiĝis je 41 procentoj.

Nun jam en 34 francaj urboj la komunumaj administracioj ofertas kompareblajn lubiciklojn kaj ankaŭ mondskale la lubiciklo konkeras la stratojn. En Varsovio la tiea sistemo ricevis eĉ nomon en Esperanto "Veturilo". Problemo estas ankoraŭ la manko de biciklaj trakoj kaj vojoj, sed oni laboras por solvi ankaŭ tiun problemon