Naĝantaj aŭtomobilfabrikoj

17/01/2013 15:54

Ĝis nun la internacie aktivaj aŭtomobilproduktantoj transportis siajn produktojn per ŝipo de la produktejo al la lando en kiu la veturiloj atingu siajn aĉetantojn. Ĉar en kelkaj ŝtatoj altaj doganimpostoj sur eksterlandaj veturiloj malfaciligas la vendadon, la industrio ofte reagas per starigo de propraj produktejoj surloke. Nelaste pro tio multaj produktantoj aktivas en Ĉinio kaj nun ankaŭ en Rusio. Precipe la forte kreskantaj BRIC-ŝtatoj Brazilo, Rusio, Hindio/Barato kaj Ĉinio estas tre inventemaj rilate al la starigo de doganaj bariloj.

Laŭ germana konsultista entrepreno estonte eblos preteriri tiujn barilojn. Jam nun vestaĵoj estas produktataj parte nur survoje de Azio al Eŭropo kaj laŭ la konsultistoj nun oni povus finprodukti kompletajn veturilojn sur fabrikoŝipo. Ekzemple eblus kunmunti survoje de Eŭropo al Brazilo preskaŭ 2000 veturilojn. Se la ŝipo veturus sub brazila flago, la produktado okazus kvazaŭ en tiu lando kaj tial doganimpostoj sur la kompletaj veturiloj ne estus pagendaj. Tiu procedo estus avantaĝa ekzemple en merkatoj kiuj ne estas sufiĉe grandaj por profitodone starigi veran produktejon surloke.

Eviti doganimpostojn tamen ne estas la sola avantaĝo de surŝipa produktado. Malplene reveturantaj ŝipoj estas multekostaj kaj tiel oni povus ekzemple munti veturilojn sur unu vojo kaj produkti ledajn seĝojn el haŭtoj de brazilaj bovoj sur la vojo al Eŭropo.

Sur la ŝipo ne eblas munti en muntoĉeno dum la ŝipveturo. La produktado okazus pli verŝajne en kadro de metieja laboro. Por munti pordojn kaj internajn ekipaĵojn tio ne estus problemo. La ŝipo ja survojus sufiĉe longe, do oni ne perdus produktadan tempon kompare al produktado en lokaj fabrikoj.

Kaj ĉar ŝipoj povas ja veturi sub du flagoj samtempe, tiel la problemo pri doganimpostoj estus preterirebla eĉ por du landoj. Ĝis nun tamen neniu produktanto de aŭtomobiloj realigis tiun ideon, sed kelkaj el ili montris interesiĝon.  La ekipado de normala transportŝipo por servi kiel fabrikoŝipo daŭrus proksimume 18 monatojn.

Mi nur povas aldoni ke mi tre forte dubas ĉu vere la doganimpostoj tiel estus eviteblaj, sed la ideo tamen ŝajnas al mi pripensinda.