Lasera terapio ĉe proaĝa blindeco

03/03/2013 17:22

 

Nova lasera procedo estonte helpu kontraŭbatali la vaste aperantan okulmalsanon AMD.

Ĉiujare milionoj da homoj perdas sian vidkapablon pro la degenero de la makulo de la okulo. Nun ekzistas kaŭzo por esperi ke kuracistoj povus kuraci tiun malsanon per lasero. Studaĵo antaŭ nelonge kompletita kaj ne jam publikigita sonas multpromesanta - kaj enigma. Ĉar la esploristoj ne scias kial la kuracado efikas. Kaj iliaj rezultoj metas demandosignon al la reganta scienca opinio pri la malsano.

La proaĝa degenero de la makulo estas la plej ofta kaŭzo por blindiĝo en la la okcidentaj industriaj ŝtatoj. Ĝi atakas la "macula lutea", tio estas la punkto en la retino kun la plej alta denseco de fotoreceptoroj. Tie ĝi ŝiras gapan truon en la vidareon, la koncernuloj apenaŭ povas legi aŭ rekoni vizaĝojn. Dum la malpli ofta malseka formo de AMD estas bremsebla per medikamentoj, tio por la pli ofta seka formo de AMD ne eblas.

La perdo de vidkapablo plej ofte komenciĝas kun deponaĵoj sub la retino. En normala kazo tiuj amasiĝoj estas forigataj de la ĉeloj de la retina epitelo. Sed kun altiĝanta aĝo la ĉeloj iom post iom perdas tiun kapablon, ili ricevas ĉiam malpli da oksigeno kaj mortas - kune kun la fotoreceptoroj.

Jam dum la 1970-aj jaroj medicinistoj sensukcese provis haltigi la malkonstruan procezon helpe de lasera kuracado. Sed ili uzis tiam altenergiajn laserojn kiuj kaŭzis bruliĝojn sur la retino. Novaj modeloj ofertas tute aliajn eblecojn. En la jaro 2010 aŭstralia okulkuracistino kuracis po unu okulon de 50 volontuloj ĉe kiuj la malsano estis ankoraŭ en komenca stadio.

Plej multaj pacientoj profitis de la kuracado. Kelkaj havis malpli da amasiĝoj sur la retino, aliaj kapablis vidi pli bone kaj denove aliaj montris ambaŭ efikojn. En vidotestoj kelkaj el ili povis identigi diferencojn de lumforto kiujn ili antaŭe ne estis ekkonintaj. La retino regajnis sensokapablon ĝuste ĉe la specife danĝerhavaj punktoj.

Sed kial profitas la jam difektita retino de la traktado per lasero? Teorio diras ke la ĉeloj tiel dense kreskas unu apud la alia ke ili neniam povas resaniĝi. La multaj pinglopikoj de la lasero mortigas unuopajn ĉelojn, rompas la malvastajn faskojn kaj tiel ebligas la kreskadon de novaj ĉeloj.

Sed tio ne povas esti ĉio. Ĉar kvankam la aŭstralianino kuracis nur unu okulon, je ŝia granda surprizo ambaŭ okuloj profitis. Kiel kaŭzon ŝi supozas imunreagon. Por protekti la okulon kontraŭ inflamoj, ĝi situas en normala kazo ekster la radaro de la imunsistemo. Se la lasero nun ŝiras vundojn en la retinon, la imunsistemo aktiviĝas kaj sekve ekkonas la amasiĝojn kiel malamikojn. Teorie tiel eblus ankaŭ vakcino kontraŭ AMD.

Oni volas nun pruvi la supozojn per plua studo. La esperoj estas grandaj.