La kubobavaruloj

09/03/2013 16:31

Inter la du landoj troviĝas distanco de 10.000 km kaj krome separas ilin la atlantika oceano. Sed hodiaŭ tio ne plu prezentas barilon por kunfratiĝo kaj muzika kunfandiĝo.

En la jaro 2000 tradicia bavara muzikgrupo "La vilaĝaj muzikantoj" nur volis pasigi siajn feriojn kaj ĝui en Kubo iom da suno, maro kaj trinkaĵoj. Sed jam dum la unua nokto ili iniciatis en la hotela distrejo kun kubaj muzikistoj veran bavaran-kuban muzikan kunvenon.

Ili estis infektitaj de la vivoĝojo kiu sonas el la latinamerikaj ritmoj kaj do kiam ili revenis hejmen al Bavario, ili kombinis Salson kun Polko, Ĉa ĉa ĉaon kun alpolandaj nuptofestaj marŝoj. Ili rapide konstatis ke la ĝojigaj ekzotikaj ritmoj el Kubo bonege kongruas kun bavara bonhumoro kaj la kunligo inter karibaj kaj iom pli pezaj bavaraj ritmoj trafas meze en la koron.

Oni apenaŭ rimarkas ĉu ili kantas en bavara dialekto aŭ hispane. Sed tio ne gravas, ĉar la vivoĝojo kiu ŝprucas el tiu korligiĝo alplanda-sudlanda vere vekas plej agrablajn emociojn. Neĝe kovritaj montoj kunfandiĝas kun neĝe blankaj palmoplaĝoj, kaj  bavaraj dancplankoj fariĝas kubaj dancejoj. Kaj la "nigraj larmoj" kuraĝe gutas laŭ la Bolero-ritmo tra bavara marŝmuzikaĵo kaj ili intime kuniĝas.

Intertempe jam pasis pli ol 10 jaroj dum kiuj la Vilaĝaj Muzikantoj ĉirkaŭ la familio Meixner kaj iliaj muzikistoj evoluis al la kubobavaruloj (Die CuabBoarischen). Ili akiris per la multaj koncertoj en Bavario kaj Aŭstrio konstante kreskantan adeptaron.

La ĉiujaraj vojaĝoj al la dua muzika hejmlando Kubo jam fariĝis tradicio, kelkfoje akompanas ilin tuta aviadilo plena je admirantoj. Ekestis multaj kontaktoj je alta nivelo, kontaktoj al muzikistoj same kiel al ekonomiaj funkciuloj kaj politikistoj. Ili jam plurfoje muzikis en Havano, interalie en la germana ambasadejo.

La lando, la homoj kaj la muziko fariĝis ilia dua hejmlando kaj ili ĝojas ke ili povas kunporti al la koncertoj en Bavario iom da kuba vivosento kaj inverse.

Tiu bavara muzikgrupo do realigas revon de adeptoj de Esperanto: Per la muziko ekestas la sento pri "granda rondo familia".