Io povas ŝanĝiĝi

01/01/2013 17:34

Tiun ĉi sonartikolon verkis kaj produktis Andreo Bach el Gdynia en Pollando

La 1-an de januaro ni devas ŝanĝi la kalendaron, kiu ĵus finiĝis, por komenci la novan jaron. Okazas ĉi tiel, malgraŭ ke la ŝanĝo preskaŭ nenion signifas, krom tio ke ni devas kvazaŭ dekalkuli  laŭvicajn tagojn disponante pri la nova loko surpapere. Ni povas tie kiel ĝis nun ion noti, por ĝustatempe plenumi iun entreprenitan taskon aŭ forstreki la noton post ties realigo. Estas la tempo de la plej sinceraj kaj belaj bondeziroj. Antaŭ ni laŭŝajne kutimaj vekiĝoj kun matenmanĝoj, kiuj estu bongustaj kaj nutroriĉaj. Post ili la tutaj laborendaj tagoj, kies okupoj estu inspiraj. Certe okazos iuj neatenditaĵoj, kiuj estu feliĉaj, akcepteblaj aŭ almenaŭ venkeblaj.

Sed la plej gravaj estas niaj planoj, kiujn ni povas fari en ajna momento de la fiksita per la kalendaro dekdumonata periodo. Ni povas elpensi ion inspiran kiam ajn, kaj danke al tio ni certe vekiĝos pli frue ol kutime kun pli granda kvanto da energio. Por ke ni trovu kaŭzon, pro kiu ni deziros pli frue enlitiĝi, por sekve frue vekiĝi kaj povi realigi ion, kio vere nin inspiras. Mi imagas sciencistojn aŭ artistojn havantajn ideojn por realigi, kiuj kun fervoro komencas preskaŭ ĉiun sian novan tagon. Ili pli volonte eklaboras kaj pli facile venkas aperantajn malfacilaĵojn, kiuj por ordinaraj homoj plenumantaj simple siajn devojn ofte estas grandega peno. Povi okupiĝi pri io kion ni faras kun plezuro, estas granda feliĉo. Ĉiun tagon ni havas novan okazon por ŝanĝi ion en nia vivo, precipe tion, kio malkontentigas nin. Se do iu el vi ne faris ankoraŭ sian novjaran decidon, hodiaŭ estas ĝuste la nova tago.

Por fari necesajn ŝanĝojn, oni devas pripensi, kio estas ŝanĝenda. Donu al vi tempon kaj listigu "plusojn kaj minusojn" de via ĉiutageco. Pripensu, kion vi nepre devas fari, kaj pri kio vi devus kaj povas rezigni. Ne perdi tempon por malnecesaj aferoj estas ege grava. Ne estas facile rezigni pri oportunaj alkutimiĝoj, sed se ni ne faros tiun analizon de profitoj kaj perdoj, tutcerte nenio ŝanĝiĝos. Ju pli frue vi orientiĝos pri via propra situacio, des pli rapide via vivo povas fariĝi pli valora kaj pli kontentiga. Plejmulto da homoj ne faras pripensojn kaj faras neniujn planojn, kaj nur atendas la plenumiĝon de la akceptitaj komence de novjaro bondeziroj, ĉu vi rimarkis tion?

La celo de tiu ĉi meditado estas nur elimino de temporabaj malnecesaĵoj, por povi anstataŭigi ilin per iuj valoraĵoj kaj interesaĵoj. Pri ĉio decidas ni mem. Ni povas plendi, ke daŭre mankas al ni tempo aŭ elmastrumi novan tempospacon. "Mi ne havas tempon por tio" estas ŝajne la plej ofta senkulpiĝo de multaj el ni en nuna epoko. Sed ĉu vere estas tiel? Dum la disponigitaj al ni ĉiutage 24 horoj ni ne kapablas fari pli ol estas ebla. Pri io ni devas rezigni, kaj estas ni, kiuj scias, kio estas tio ĉi. Kaj por ke vi ne pensu, ke la skribanta ĉi tiujn vortojn ne havas similajn problemojn. Li nur deziras dividi kun vi siajn plej freŝajn novjarajn meditojn, kaj okaze de la novjaro deziri al vi:

SANON,
PROSPERON,
TRANKVILON  
kaj  p r e c i p e  
REALIGON DE ĈIUJ VIAJ BONAJ PLANOJ!