Algoj provizas energion

08/10/2012 17:25

Algoj estas neellasebla parto de la japana manĝokulturo, en haŭtkremoj ili efikas kiel natura haŭtglatigilo kaj ankaŭ estas multaj medicinaj aplikoj por algoj. Sed algoj kapablas pli. Ĉar algoj utiligas por sia kreskado la sunlumon, humidecon kaj karbondioksidon ankoraŭ pli efike ol aliaj plantoj. Kaj tiun fakton arkitektoj kaj sciencistoj nun volas utiligi kaj apliki algojn por liveri energion eĉ en modernaj konstruaĵoj.

Plialtiĝantaj prezoj por krudaj materialoj, la kreskanta malabundeco de nafto kaj la tendenco al renversigo de la energipolitiko favore al daŭrigebla energiproduktado, ĉio tio instigas esploristojn disvolvi novajn eblecojn por la ĉerpado de energio. Al tio apartenas nun de mallonga tempo ankaŭ la aplikado de etaj mikroalgoj, tio estas unuĉelaj ĝis malmultĉelaj algoj kiuj rapide plimultiĝas. Tiuj algoj utiligas la sunlumon kiel energifonton por produkti biomaterialon. Tiu procezo nomiĝas fotosintezo kaj funkcias ankaŭ en ĉiuj aliaj verdaj plantoj. Sed algoj utiligas la produktitan biomaterialon multe pli efike kaj tiel ili estas utiligeblaj por la produktado de oleo kaj biogaso. Ĉar la algoj pli efike ĥemie ligas la klimatovarmigan gason karbondioksido, tiu formo de energiproduktado estas ekologie ekstreme daŭrigebla kaj tiel prezentas alternativon al fosilaj energiportantoj.

Unika mondskale estas konstruprojekto kiu prezentiĝis antaŭ nelonge en Hamburgo: La tiel nomata "bioreaktora fasado". En vitraj elementoj kiuj estas fiksitaj en la sumluma flanko de domaj muroj oni bredas mikroalgojn. Tiuj algoj provizas sub sunradiado kaj kun aldono de karbondioksido biomaterialon kaj varmon por la hejtado kaj elektra provizado de la interno de la domo. En la maldikaj travideblaj kolektiloj cirkulas la mikroalgoj en akvo trapumpata kaj estas provizataj senĉese per nutraĵoj kaj karbondioksido. En la interno de la domo okazas la rikolto de la algoj kaj tiu tenaca brilverda algomaterialo poste transformiĝas al biogaso en ekstera biogasproduktejo. Apud la energiproduktaj avantaĝoj konstruaĵoj kun algoreaktoroj havas ankaŭ optikajn avantaĝojn. Ĉar tia domo kun "vivanta" verda fasado vere havas unikan aspekton!

Mikroalgoj povas produkti apud varmo kaj elektro ankaŭ oleon, alkoholon kaj hidrogenon. Tio estus por la movebleco de la homo estonte tre grava evoluo. La rikolto de oleo ekzemple povus esti multe pli alta ol ĉe la konataj energiplantoj maizo, sukerkano kaj kolzo. Krome tiuj plantoj estas samtempe gravaj nutraĵoj kaj ilia utiligo por la energiproduktado je longa vido povus kaŭzi malsatadon kaj damaĝojn de la medio. Aliflanke algokulturoj ne bezonas fekundan grundon por la kreskado! Eblas bredi kaj kreskigi ilin en salakvaj basenoj proksime al la maro aŭ en tubosistemoj en sekaj sunlumaj duondezertoj. La "verda oro" do ne konkurus kun la produktado de nutraĵoj kaj tiel prezentus pluan klaran avantaĝon. En la proksimeco de energicentraloj kaj de urbegoj en kiuj produktiĝas multe da karbondioksido la algoreaktoroj povus forsuĉi la karbondioksidon el la aero kaj tiel kontribui al la batalo kontraŭ la klimata ŝanĝiĝo.