Vizitoj al najbaraj ĉefurboj

15/11/2012 17:25

Aŭstrio hodiaŭ estas malgranda lando. Antaŭ 100 jaroj la hodiaŭaj ĉefurboj de Ĉeĥio, Slovakio, Hungario, Slovenio kaj Kroatio situis en la aŭstra-hungara regno. Dum multaj jardekoj la kontaktoj kun tiuj landoj estis tre limigitaj, precipe inter la jaroj 1945 ĝis 1989 kiam tie regis komunismaj reĝimoj.

Kiel eksportkomercisto mi ja pro negocoj vizitis tiujn landojn kaj iliajn ĉefurbojn, pecipe en la jaro 1978, kaj mi tiam unuflanke spertis la tradician proksimecon kaj la komunan kulturan heredaĵon, sed aliflanke mi ankaŭ vidis kion la komunismo faris el tiuj landoj, kaj tio vere ne estis kaŭzo por ĝojigi min.

Kiam fine de la jaro 1989 malfermiĝis la limoj al tiama Ĉeĥoslovakio mi esperis ke ekde nun la malnovaj ligoj reaktiviĝos, sed estis okazintaj tro da rompiĝoj kaj la novaj kontaktoj dum longa tempo restis sufiĉe supraĵaj. Estis ja scivolemo je ambaŭ flankoj kaj okazis reciprokaj vizitoj. En la jaro 1992 mi ekligis miajn unuajn kontaktojn al esperantistoj en Suda Bohemio kio estas la najbara regiono norde de Supra Aŭstrio, sed mia espero pri vigla E-vivo tie ne realiĝis. Nome la E-kluboj post la politikaj ŝanĝiĝoj estis perdintaj multajn membrojn. Tio do restis miaj solaj kontaktoj kun esperantistoj en la menciitaj najbaraj landoj ĝis la jaro 2006 kiam okazis slovaka E-konferenco en Piešťany.

Por subteni Polan Radion mi lanĉis en la jaro 1998 la Esperantan Retradion kaj ĉesigis ĝin en la jaro 2006 kiam mia servo ne plu estis bezonata. Nun, en la nova fazo de la Esperanta Retradio en kiu nun nur aŭdiĝas propraj produktaĵoj mi tre forte sentas tiun mankon de kontaktoj kun la najbaraj landoj. Mi revas ke la Esperanta Retradio havos kunlaborantojn en Prago, Bratislavo, Budapeŝto, Ljubljano kaj Zagrebo kaj mi estas ankaŭ preta investi tempon kaj monon por realigi tion.

La menciitaj urboj nun de mia loĝloko estas facile kaj malmultekoste atingeblaj. Al Prago kaj al Bratislavo la distanco estas 290 km, al Ljubljano kaj Zagrebo 380 km kaj al Budapeŝto 450 km. Funkcias ekz. novaj buslinioj kiuj permesas al mi komforte vojaĝi al Prago aŭ al Budapeŝto. En la aŭtobusoj eĉ disponeblas sendrata retaliro kaj tial mi povas labori por la RetRadio ankaŭ dum aŭtobusa veturado.

Nun kiam ekzistas tiaj komfortaj eblecoj viziti la menciitajn urbojn mi ŝatas nun efektive veturi tien por nodi kontaktojn kun esperantistoj kiuj interesiĝas pri la aktivado en la Esperanta Retradio. Ĉar mi ne scias al kiu mi povus direkti min, mi kaptas la okazon ke mi ĉi tie en la RetRadio povas diskonigi mian deziron kaj intencon. Ekzemple dum decembro mi povus veturi al Prago kie mi ŝatus renkonti esperantistojn. Mi ankaŭ pretus prelegi en la loka E-klubo pri la Esperanta Retradio kaj pri similaj aferoj.

Se vi interesiĝas, skribu al mi sub retradio@aldone.de

Mi esperas ke la venonta jaro alportos pliriĉigon de niaj programoj per kunlaborantoj el la centraj landoj de Eŭropo.