Eblas antaŭenigi nian aferon

07/09/2012 19:08

La E-movado estas entrepreno de homoj kiuj volas vivigi tiun lingvon en la mondo. Kiel ĉiuj aliaj entreprenoj ĝi estas soci-teknika sistemo, do ĝi estas entrepreno de homoj por aliaj homoj kaj ĝi disponas pri teknika rimedo por kontentigi homajn bezonojn. Tiu rimedo estas la lingvo Esperanto kaj la homaj bezonoj estas sinesprimado kaj komunikado.

Por realigi la celojn de la entrepreno necesas disponi pri kromaj sociteknikaj rimedoj, ĉar alie ol ĉe aliaj lingvoj la homoj celataj ne formas komunumon, sed necesas trovi sociajn kaj teknikajn ligilojn inter ili. Oni devas organizi renkontiĝojn por ebligi al la homoj paroli la lingvon kune. La homoj bezonas por tio la necesajn teknikajn kaj financajn rimedojn kaj ili devas ankaŭ disponi pri la libereco al vojaĝado. Ĉio tio limigas la eblecojn por partopreno en internaciaj renkontiĝoj.

Ĝis la apero kaj amasa uzado de la interreto la pozicio de la lingvo estis karakterizata de tiu situacio. La malapero de la komunismo en orienta Eŭropo antaŭ 20 jaroj ja plibonigis la situacion, sed ne esence. Nome la E-komunumo daŭre ŝrumpis kaj la lingvo perdis reputacion. La interreto iom post iom ŝanĝis la situacion. La rektaj personaj kontaktoj plinombriĝis kaj la ebleco sinesprimi je alta nivelo kaj trovi por tio mondvastan legantaron resp. aŭskultantaron enorme kreskis.

La lingvo nun akiras praktikan valoron en pli kaj pli da aplikokampoj.  Tio denove levas la prestiĝon de la lingvo. Tio en si mem estas bona evoluo sed kontraŭ tio ekestas rezisto ĉe tiuj kiuj dum jardekoj konis nur la antaŭan situacion kaj ne emas adaptiĝi al la novaj cirkonstancoj. La novaj cirkonstancoj ja alportas grandan defion. Dum en la antaŭa situacio sufiĉis regi la lingvon je modesta nivelo por partopreni en la sufiĉe fermita socia vivo de la movado, tiu hobieca uzado de la lingvo pli kaj pli eksmodiĝas.

Nome por partopreni en la nun aperinta virtuala E-komunumo pli da kapabloj estas bezonataj: Necesas regi la akuzativon, necesas la kapablo formuli kompletajn frazojn, ordigi siajn pensojn. Tio akcelas ke homoj kiuj disponas pri tiuj kapabloj ludas pli gravan rolon sur tiu internacia scenejo. Se antaŭe internaj temoj regis en la aplikado de la lingvo, la temaro nun enorme plivastiĝis. Tio kondukas al pli alta nivelo en la praktika uzado de la lingvo. Ekzemple en jutubaj filmetoj aperas novaj homoj kun tre bona prononco de la lingvo, dum aliaj faras filmetojn kvazaŭ en Esperanto, sed ne parolas tie, ĉar ilia parolnivelo estas nesufiĉa. En la mondvasta virtuala E-komunumo forta nacilingva akĉento estas malŝatata kaj tial fakte tie ne plu aperas.

La entrepreno E-movado devas reagi je tiuj novaj cirkonstancoj. La nova teknika rimedo interreto alportas novan socian strukturon de la uzantaro de la lingvo. La lingvo nun povas akiri pli grandan signifon en la mondo. Per receptoj el la pasinteco ne eblas antaŭenigi nian aferon. Informado pri la lingvo ne kondukas al la dezirata enkonduko de la lingvo. Ni devas preni sur nin la penon produkti altnivelajn enhavojn por tiel allogi la homojn kiuj kapablas praktiki la lingvon je alta nivelo. Tiel nia afero kreskos.